(022) 310-011, 310-171
LIVE: TV ( web ) | Radio
VESTI: • Završen parking ispred staropazovačkog vrtića • Svi korisnici usluga kablovskog operatera Supernova (bivši Kopernikus) mogu pratiti program RTV Stara Pazova i u digitalnoj ponudi na poziciji 617 • VREME: Oblačno i sparno, temperatura od 18 do 27 stepeni
Život 04.03.2019.
Stara Pazova
Da li radno sposobni mogu primati socijalnu pomoć?

U opštini Stara Pazova novčanu socijalnu pomoć prima preko 1.000 lica. Pravo na ovu vrstu socijlane zaštite ima pojedinac ili porodica koja nema prihod ili su im prihodi od imovine ili drugih izvora manji od iznosa novčane socijalne pomoći.

Manje od dva posto od ukupnog broja stanovnika u opštini Stara Pazova prima novčanu socijalnu pomoć čiji se iznos kreće od 8 do 30 hiljada dinara. Čak 60 posto do ukupnog broja korisnika kojih je nešto više od 1.000 radno su sposobni.

Iznosi novčane socijalne pomoći usklađuju se Zakonom o socijalnoj zaštiti dva puta godišnje: 1. aprila i 1. novembra. U odnosu na 2017. godinu kada ih je bilo više od 2.000, broj korisnika je prepolovljen.

Porodica koja ima više od 6 članova ima pravo na ovaj vid socijalne zaštite za 6 članova, a u porodici u kojoj su svi članovi nesposobni za rad i jednoroditeljskoj porodici iznos se uvećava za 20 posto. Tako jedna šestočlana porodica u kojoj žive nezaposleni otac i majka, sa dvoje punoletne bez posla i dvoje maloletne dece ima pravo na pomoć od blizu 25.000 dinara, a ukoliko se radi o licima nespobnim za rad iznos se uvećava za 20 posto.